Thursday Jun 15, 2023

Výzvy a perspektívy externého vzdelávania a recruitingu včera a dnes, Martin Marek, Dušan Straňák

Konkurencia o talent je veľká, zmeny na trhu práce sú neustále, nové technológie ako ChatGPT, ale aj stále novo otvárajúci sa potenciál sociálnych sietí nás neustále núti byť v strehu a reagovať na zmeny. Spoločne s Martinom a Dušanom sme sa ponorili do sveta inovácií a výziev, ktoré formovali vzdelávanie a nábor talentov počas uplynulých desiatich rokov. 

Rozprávali sme sa o tom:

  • ako sa menili trendy vo vzdelávaní a akú úlohu v tom zohráva VUCA prostredie
  • akým výzvam čelili a čelia personálne agentúry a aké mýty a predsudky sa s nimi často spájajú
  • a či je naozaj potrebné sa odlišovať na to, aby sme boli ako firma úspešný

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320