Očami HR

Nahliadnite do zákulisia spoločností. Podcast Očami HR sa venuje témam, ktoré inšpirujú HR profesionálov. Hostia moderátorky Jany Sliackej z cvmango diskutujú o HR technológiách, o nábore, talent manažmente, HR marketingu, firemnej kultúre či o strategickom HR.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

24 hours ago

Gen Z potrebuje starších kolegov, aby sa mali od koho učiť. A tí starší, zase potrebujú mladých, aby ich mal kto ťahať dopredu cestami, ktoré už možno nevidia.
To, že sme naprieč generáciami akýsi inakší, vnímame azda všetci. S Laurou Blažekovou z Allheads sme sa rozprávali o úskaliach, ktoré si firmy musia vyriešiť keď chcú zamestnávať viac Gen Z. 
Prečo by sme mali voliť ku Gen Z iný prístup? Neprispôsobia sa nám? 
Nakoľko by sa mali meniť hodnoty firmy, aby sme Gen Z získali? Na čo počúvajú? A je to cesta? 
Aká úloha je nás, ako generácie X, Y – mileniálov? Na čom máme zapracovať, ak si chceme udržať mladých? 
Nastupujú nám častokrát pri Gen Z predsudky. Roztrhané rifle na pohovore môžu mať za následok, že ani nepoložíme otázky, ktoré by sme možno chceli. Pozor na to, ako premýšľame. Oni tiež rozmýšľajú inak. Ako? Vypočujte si :)

Thursday Feb 15, 2024

Koučovací prístup vo firmách môže byť ďaleko viac ako len obyčajná metóda vedenia ľudí. Vedeli ste o tom?  Vierka poodhaľuje tajomstvo úspechu firiem zavedením koučovacieho prístupu priamo do jej procesov.
S koučingom sa spája mnoho mýtov, predsudkov. Niekoľko z nich, sme spomenuli v podcaste... no schválne, čo Vám napadne ako prvé? Mne, že "koučom môže byť dnes už každý". Môže? Opýtala som sa.
A okrem iného aj toto:
Ako môže  koučing podporovať HR ciele, ako je napr. talent management, rozvoj líderstva či udržanie zamestnancov?
Aké sú najväčšie výzvy pri implementácii koučovacej kultúry vo firmách?
Ako si vybrať kouča pre seba, svoju firmu? A kto je naozaj kouč, ktorý vie pomôcť
A či treba mať predsudky pred koučom, ktorý ma 20 - 25 rokov ... ?  
 
Niekedy tie problémy, s ktorými sa denne stretávame nie sú veľké. Kouč ich vie vyriešiť aj na jednom - prvom stretnutí. Zazieľame "čarovnú otázku", ktorá Vás položená v kontexte dokáže výrazne posunúť smerom k riešeniu.
 
Príjemné počúvanie 💚

Wednesday Jan 31, 2024

Kedy ste sa stretli s pojmom reziliencie prvýkrát Vy? Našli ste si k nej cestu? Je to vedecký koncept, ktorý rozvíjal Martin Seligman a je inšpirovaný obrovskou múdrosťou starých antických filozofov. Možno ho využiť v osobnom živote no aj pri riešení pracovných výziev.
Michaela Hecht a Zuzana Čmelíková sa podelili o svoj príbeh. Ako ich táto téma spojila, v čom ich posunula ďalej a ako viedlo toto stretnutie k vytvoreniu novej pozície, ktorá v spoločnosti Mazars predtým nebola.
Nechajte sa inšpirovať akoukoľvek stránkou. Hoci reziliencia nie je vrodená schopnosť, dá sa merať a každý ju môže rozvíjať pomocou rôznych techník:
Napríklad techniky, ktoré nám pomáhajú riešiť dlhodobé problémy, ale aj tie, ktoré môžeme okamžite využiť, keď nás niečo nečakane zaskočí.
Ako si Zuzka začlenila rezilienciu do svojho denného rituálu a čo funguje Michaele?
Kedy je efektívnejšie zvoliť skupinové sedenia a s akými otázkami sa klienti obracajú na individuálne konzultáciách?
Ako reálne výsledky dokázal tento prístup priniesť do firmy, ktorá ho implementovala.

Thursday Jan 18, 2024

Aké máte u Vás v spoločnosti percento prijatia pracovnej ponuky? Meriate si to?
Predstavte si, že jedného dňa dostanete  požiadavku na obsadenie 70 nových pozícií typu Java Developerov do konca roka, čo v prípade spoločnosti Indra Avitech znamenalo viac ako 100% nárast oproti pôvodným 56 existujúcim zamestnancom.
O tom, ako a vďaka čomu  sa to nakoniec podarilo porozprávala Mária Weiser a Štefan Čekan.
Išli na to od konca. A tak sa od začiatku sa zamerali na to, aby zabezpečili vysokú úspešnosť prijatia ponuky.
Kandidátovi poskytli z celého procesu zážitok. Firemnú kultúru bolo cítiť z každého kroku.
Čo tomu predchádzalo? A ako náročná bola cesta k vybudovaniu firemnej kultúry, ktorou teraz žijú?
Aká je dnes úloha ich ambasádorov a čo je kľúčom ich výberu?
 
Počúvajte do konca 😊 Dozviete sa aj to, koľko kandidátov z oslovených prijme v Indra Avitech ich pracovnú ponuku a inšpirujte sa. 

Thursday Jan 04, 2024

Dnes vzniká množstvo klubov, eventov, iniciatív na podporu žien v ich kariérnom raste. Ako a čo však môžeme urobiť my samé, aby sme sa cítili dobre a sebaisto v nových príležitostiach, ktoré nám prichádzajú do cesty. 
 
S Katkou som sa rozprávala o tom, čo to vlastne tá sila ženy je. 
Ako to bolo kedysi? Aký bol “vývoj” prejavov ženskej sily? V čom je to dnes iné?
Ako a kde by sme mali vnímať svoju silu v bežnom každodennom živote?
Ako sa pripraviť osobnostne a ustáť náročnosť prichádzajúcich líderských pozícií? 
 
Ako bonus prinesieme aj rýchly 5 krokový návod, ktorým môžeme začať a budovať svoju vnútornú silu 😊

Thursday Dec 21, 2023

Napriek tomu, že muži a ženy môžu byť rovnako odmeňovaní na rovnakých pozíciách, celkové priemerné príjmy medzi všetkými mužmi a ženami v spoločnosti môžu stále odhaľovať významné rozdiely.
 
Mirka hovorí o dôležitosti transparentnosti zo strany spoločností pri riešení rodových rozdielov. Transparentné zverejňovanie informácií a otvorená komunikácia o rodových rozdieloch a iniciatívach na ich prekonávanie je kľúčová pre budovanie diverznej a inkluzívnej spoločnosti.
Ako sa Tesco na Slovensku zaoberá rodovými rozdielmi v odmeňovaní a aké konkrétne stratégie a iniciatívy používa na ich zníženie?
Aký je význam transparentnosti a otvorenej komunikácie v procese riešenia rodových rozdielov a ako to ovplyvňuje firemnú kultúru?
Aké sú najväčšie výzvy a prekážky, ktorým čelia ženy v pracovnom prostredí a ako môže byť HR komunita nápomocná pri ich prekonávaní?
Šanca na kariérny rast môže byť aj v tom, že firma má možnosť v rámci svojich politík zaviesť silné pravidlá, ktoré v tomto smere vedia byť nápomocné.
 
Príjemné počúvanie.

Thursday Dec 07, 2023

Zavádzanie flexibility v pracovnom čase môže byť náročnejšie ako sa zdá. Naviac, ak sa nejedná len o jednu aktivitu alebo iniciatívu HR, ale pozerá sa na to, ako na zmenu firemnej kultúry. Vtedy to môže byť naozaj prácou na dlhé roky.
 
Predstavte si, že zrušíte schvaľovanie dovoleniek a pracovných ciest v korporáte. Jitka takúto dôveru svojmu tímu dala a hovorí, že bez toho to ani nejde. Ten, kto nechce pracovať, ani nebude. Či je to na home office, alebo v kancelárii za stolom. 
 
Oblasť flexibility sa častokrát prelína aj s rovnosťou v odmeňovaní mužov a žien. Prináša výhody, ale ukazujú sa aj úskalia.  
Čo v kontexte s rovnosťou v odmeňovaní mužov a žien prináša flexibilita v pracovnom čase?
Ako môžeme pristúpiť z hľadiska benefitov k pozíciám, kde flexibilný pracovný čas nie je možný?
Čo budú mať z toho muži, ak bude vo vedení viac žien?

Thursday Nov 23, 2023

Ako dokázala Ivana Heretik Vačoková, ktorá prevzala vedenie firmy Talent Solutions (predtým ADECCO), ovplyvniť a transformovať organizáciu po nástupe do funkcie CEO?
Ženy často čelia náročnému obdobiu, keď sa snažia nájsť rovnováhu medzi materstvom a pracovným životom. Táto dilema sa stala súčasťou aj jej života. Nakoniec však našla spôsob, ktorý nielen odporúča, ale aj ponúka svojim zamestnancom.
Práve téma flexibility pracovného času a jej vplyvu na rovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami bola jednou z tém konferencie Equal Pay Day. Ako ona sama vníma rozdiely v platových podmienkach medzi mužmi a ženami? A čo naopak považuje v oblasti platov za prežitok?
Už 18 rokov pôsobí na strane personálnych agentúr, a tak sa dozviete aj to:
Čo sa zmenilo na ich fungovaní?
Akým vývojom prešli samotné HR oddelenia?
Čo sú najväčšie výzvy, ktorým dnes čelia obe strany?

Thursday Nov 09, 2023

Dnes už aj na Slovensku silne rezonuje otázka uchopenia témy home office, či  4 - dňového pracovného týždňa. Spoločnosti často inšpirované svojimi zamestnancami, konkurenciou, či rôznymi štúdiami, zvažujú rôzne formy flexibility pracovného času do svojho prostredia. 
 
Naopak, jednou z najväčších obáv, ktorým čelia, je zachovanie produktivity. Ľudmila nám otvorila pohľad Energy manažmentu na túto tému a tak sme sa pozreli na to, aké:  
Aké je smerovanie našej spoločnosti z pohľadu flexibility v pracovnom čase?
Aké sú najlepšie praktiky na zachovanie produktivity  aj v období, keď sa na nás úlohy sypú?
Aké konkrétne kroky môže HR podniknúť na to, aby išla produktivita ruka v ruke s well-beingom?

Wednesday Oct 25, 2023

Stalo sa Vám, že ste museli riešiť smrť zamestnanca na pracovisku? Ako sa postaviť k tejto situácii, koho a ako informovať, na čo nezabudnúť? 
 
Zuzana Kaňuchová, riaditeľka firemnej komunikácie v spoločnosti Henkel má s komunikáciou krízových situácií množstvo skúseností. 
 
Rozprávali sme sa o tom: 
Ktoré informácie by mali byť zdieľané so zamestnancami v priebehu krízy a ktoré by mali ostať dôverné?
Aké kroky je dôležité robiť preventívne, aj ako HR, aby sme sa nedostávali do takýchto situácií?
Aké sú rozdiely v krízovej komunikácii u nás a v zahraničí?
Jej srdcovkou sú aj CSR aktivity. A tak sa môžete inšpirovať aj tým, ako u nich poňali túto otázku.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822