Thursday Nov 09, 2023

Energy management v kontexte flexibility pracovného času, Ľudmila Grajcárová

Dnes už aj na Slovensku silne rezonuje otázka uchopenia témy home office, či  4 - dňového pracovného týždňa. Spoločnosti často inšpirované svojimi zamestnancami, konkurenciou, či rôznymi štúdiami, zvažujú rôzne formy flexibility pracovného času do svojho prostredia. 
 
Naopak, jednou z najväčších obáv, ktorým čelia, je zachovanie produktivity. Ľudmila nám otvorila pohľad Energy manažmentu na túto tému a tak sme sa pozreli na to, aké:  
  • Aké je smerovanie našej spoločnosti z pohľadu flexibility v pracovnom čase?
  • Aké sú najlepšie praktiky na zachovanie produktivity  aj v období, keď sa na nás úlohy sypú?
  • Aké konkrétne kroky môže HR podniknúť na to, aby išla produktivita ruka v ruke s well-beingom?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320