Thursday Sep 14, 2023

Nadmerný pracovný výkon, Katarína Fitala

Veľa ľudí sa drží dlho na pozícii, lebo na nich záleží, podávajú maximálny pracovný výkon, častokrát na úkor seba, rodiny, vzťahov ... a niekedy sa jednoducho stane, že firma sa zo dňa na deň rozhodne a ste preč. 
 
S Katkou Fitala sme rozobrali čo je to, čo nás v tomto nastavení drží dlhodobo? 
  • Že ideme na 200%?
  • Že akceptujeme, že šéf na nás toho „naváľa“ a nakoniec za našu prácu dostane pochvalu on?
  • Že očakávame, že je to len dočasné?


Niekedy je to viac o nás a našich nastavených očakávaniach, o tom, ako sa (ne)vieme „predať“ a niekedy má na to výrazný vplyv náš nadriadený a jeho spôsob delegovania a vôbec jeho podpory vlastného tímu.

 

Ako to rozlišovať? 

  • V sebe?
  • V našich podriadených / nadriadených?  
  • Z pohľadu HR v našich zamestnancoch / kolegoch? 

Je dôležité rozpoznať reálny pracovný tlak od pretvárky a vnímať aké faktory ovplyvňujú naše pracovné prostredie. Je to cesta k udržateľnému a radostnému pracovnému životu, či už vo vlastnej práci, alebo pri riadení svojho tímu.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320