Thursday Dec 15, 2022

Jana Balážová: Prinášanie ľudskosti na pracovisko cez empatický leadership

Rozhovor o ľudskosti v biznise. O tom, či a v akej miere je potrebná empatia na pracovisku. Ako môžeme na sebe pracovať a posúvať sa nielen na ceste lídra, ale aj smerom k vlastným snom.

Janka je talentová koučka a prezradila aj to, či majú viac otázok muži alebo ženy a kto má k empatii a ľudskosti bližšie. V rozhovore nájdete aj jeden veľmi praktický tip na to, ako pracovať s myšlienkou „Nie som dosť dobrá/dobrý.“ A pozreli sme sa aj na to, do akej miery je HR zodpovedné za pracovné prostredie a či manažéri, ktorí u Janky hľadajú odpovede na otázky empatie, sú po absolvovaní tréningu náchylnejší a otvorenejší k novým pracovným ponukám.

Dnešným hosťom je Jana Balážová - ambasádorka empatie na pracovisku a transformačná koučka, najmä lídrov.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320