Thursday Nov 23, 2023

Žena a matka na pozícii CEO, Ivana Heretik Vačoková

Ako dokázala Ivana Heretik Vačoková, ktorá prevzala vedenie firmy Talent Solutions (predtým ADECCO), ovplyvniť a transformovať organizáciu po nástupe do funkcie CEO?

Ženy často čelia náročnému obdobiu, keď sa snažia nájsť rovnováhu medzi materstvom a pracovným životom. Táto dilema sa stala súčasťou aj jej života. Nakoniec však našla spôsob, ktorý nielen odporúča, ale aj ponúka svojim zamestnancom.

Práve téma flexibility pracovného času a jej vplyvu na rovnosť v odmeňovaní medzi mužmi a ženami bola jednou z tém konferencie Equal Pay Day. Ako ona sama vníma rozdiely v platových podmienkach medzi mužmi a ženami? A čo naopak považuje v oblasti platov za prežitok?

Už 18 rokov pôsobí na strane personálnych agentúr, a tak sa dozviete aj to:

  • Čo sa zmenilo na ich fungovaní?
  • Akým vývojom prešli samotné HR oddelenia?
  • Čo sú najväčšie výzvy, ktorým dnes čelia obe strany?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822